่jira66 โพสต์ 2020-1-28 16:47:28

ไขมันที่ “ไม่ดี” ต่อร่างกาย


ไขมันอิ่มตัว (Saturated fats) และไขมันทรานส์ (Trans fats) เป็นไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกาย เพราะทำให้มีปริมาณไขมันเลว (LDL) และคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในร่างกายมากขึ้น แถมยังเข้าไปลดปริมาณไขมันดี (HDL) ให้น้อยลงอีกด้วย ส่งผลให้ภายในร่างกายเกิดการอักเสบ และพัฒนากลายเป็นสาเหตุของโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือด และหัวใจได้คลิกเลย >> สล็อต


หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: ไขมันที่ “ไม่ดี” ต่อร่างกาย