่jira66 โพสต์ 2020-1-31 17:06:52

วิจัยชี้ การบริโภค "น้ำตาล" ให้ผลไม่ต่างจากการ "เสพยา"

งานศึกษาวิจัยใหม่พบว่า การกินน้ำตาลให้ผลไม่ต่างจากยาเสพติด โดยน้ำตาลในจะไปกระตุ้นระบบโอปิออยด์ของสมองซึ่งหมายถึง การเสพติด และการบริโภคน้ำตาลติดต่อกันเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการหลั่งโดปามีนคลิกเลย สล็อต
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: วิจัยชี้ การบริโภค "น้ำตาล" ให้ผลไม่ต่างจากการ "เสพยา"